efo riromiyar soyaye alayaho and tuwo shikafa recipe main photo

Yummy Food Efo Riro(miyar soyaye alayaho) and tuwo shikafa Nigerian Food


Delicious Food Efo Riro(miyar soyaye alayaho) and tuwo shikafa surely is one of my favorite nigerian cuisine. Its not hard to make Efo Riro(miyar soyaye alayaho) and tuwo shikafa.

Efo Riro(miyar soyaye alayaho) and tuwo shikafa

Tasty Food Efo Riro(miyar soyaye alayaho) and tuwo shikafa Nigerian Dish

You can simply prepare Efo Riro(miyar soyaye alayaho) and tuwo shikafa in 15 ingredients and 6 steps. Here is cooking guidance how you can easily do that.

Ingredients

1 Take of Spinach.
2 You need of Low cost beans.
3 About of Tomatoes.
4 Prepare of Tatase.
5 About of Attarugu.
6 About of Maggi.
7 Take of Crayfish.
8 You need of Seasoning.
9 You need of Palm oil.
10 Prepare of Onions.
11 About of Meat.
12 About of Kpomo.
13 You need of Shaki.
14 Take of Liver.
15 You need of Fish.
More african dish:  Easy Yummy Traditional Odia Cuisine :-Chhena Tarkari / Chhena Kofta Curry (Without onion and garlic) Nigerian Dish

Cooking Guidances

Step 1 Da farko zaki tafasa alayaho ki ki tsaneshi.
Step 2 Sekiyi blending kaya miyarki ki dora oil kisa chopped onion seki zuba blending kaya miyarki.
Step 3 Ki barshi ya nuna har ya tsane ruwa jikinsa duka zakigan oil ya fara fitowa kansa seki maggi crayfish seasoning, spices,.
Step 4 After some minutes sekisa nama,shaki, Ganda,Kifi,hanta.
Step 5 Kisa alayaho ki barshi ya nuna for some minutes seki zuba chopped onion akansa seki sawke.
Step 6 Ki hada da tuwo da kikeso, nide tuwo shikafa nayi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *